THEO DÕI TÔI

ĐINH QUANG DŨNG

Cảnh sát Đinh Quang Dũng (Don Dinh) đã làm việc trong ngành cảnh sát (Law Enforcement) được 26 năm. Từ lúc gia nhập nghành cảnh sát, anh đã trải qua các cấp bậc: cảnh sát viên, Hạ sĩ, Trung sĩ, Trung úy Cảnh sát ở Phòng Tuần tra (chức vụ Chỉ Huy).

DANH DỰ

TRUNG THỰC

PHỤC VỤ