PHỤC VỤ SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT

THÁNG MƯỜI HAI 2022

GẶP GỠ VỚI NHÓM HỖ TRỢ CỦA DON QUANG ĐINH

TẶNG QUÀ NOEL TẠI NHÀ THỜ TIEMPO DE MILAGROS CÙNG MỤC SƯ MARIO LARA VÀ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CHO QUẬN J IVAN SANCHEZ

PHÁT QUA GIÁNG SINH 12/2022 TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG-HOUSTON

THÁNG MƯỜI MỘT 2022

PHÁT GÀ TÂY 11/2022

THÁNG MƯỜI HAI 2019

PHÁT QUÀ GIÁNG SINH THÁNG 12 NĂM 2019 TẠI CITY OF PRAIRIE VIEW, WALLER COUNTY

PHÁT QUÀ GIÁNG SINH THÁNG 12, 2019 TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG-HOUSTON

THÁNG MƯỜI MỘT 2019

PHÁT GÀ TÂY 11 NĂM 2019, THÀNH PHỐ PRAIRIE VIEW, QUẬN WALLER

THÁNG MƯỜI HAI 2018

PHÁT QUÀ GIÁNG SINH VÀO THÁNG 12 NĂM 2018, QUẬN FORT BEND

PHÁT QUÀ GIÁNG SINH 2018 TẠI NHÀ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG-HOUSTON

THÁNG MƯỜI HAI 2017

PHÁT QUÀ GIANG SINH 12, 2017 TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG-HOUSTON

PHÁT QUÀ GIÁNG SINH VÀO THÁNG 12 NĂM 2017 TẠI MỘT NGÔI LÀNG NGƯỜI CAMPUCHIA Ở QUẬN BRAZORIA, NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ BỞI HARVEY

PHÁT QUÀ GIÁNG SINH VÀO THÁNG 12 NĂM 2017 TẠI QUẬN FORT BEND