Harris County Khu Vực số 5 (Harris County Constable Precinct 5) là một trong những sở cảnh sát lớn nhất và nhiều việc nhất trong cả nước. Anh Don nhắm đến phục vụ một cư dân Precinct 5 một cách hiệu quả và có năng suất nhất.  Là một sĩ quan cảnh sát kỳ cựu có kinh nghiệm qua nhiều bộ phận trong Văn phòng của Constable, anh Don rất mong muốn với vai trò lãnh đạo tại Harris County Constable Precinct 5, anh sẽ nâng tầm cho việc phục vụ cho cộng đồng trong khu vực này bởi những tiêu chí sau:

  • Đặt sự an toàn của cộng đồng lên hàng đầu. Bằng cách cân bằng phạm vi tuần tra trên toàn khu vực, tất cả các thành viên của cộng đồng sẽ có được sự phục vụ đáng tin cậy với sự cảnh giác cao như mong đợi.
  • Tăng an ninh trường học:Đào tạo Các cảnh sát viên Harris County Constable Precinct 5 bằng cách diễn tập về biện pháp phòng ngừa Các Cuộc Xả Súng với các sở cảnh sát trường học. Việc này sẽ tăng cường an ninh cho các khuôn viên trường học và tạo môi trường an toàn cho học sinh.
  • Tăng an ninh khu vực:Đặt chốt kiểm soát của Constable Precinct 5 trên đường Bellaire Blvd.Chốt này được tạo ra nhằm phục vụ các cộng đồng thiểu số tốt hơn, cũng như ngăn chặn mọi hoạt động của tội phạm và hành vi bạo lực đối với những người yểm thế.
  • Tăng cường đào tạo: Áp dụng chính sách chặt chẽ hơn và duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao trong cơ quan.  Trách nhiệm giải trình và tính minh bạch là các yếu tố chính để duy trì mối quan hệ lành mạnh với người dân Quận Harris.
  • Chính sách thăng cấp công bằng:Đảm bảo rằng các cá nhân đủ tiêu chuẩn được thăng chức đồng thời duy trì cách làm việc công bằng và công chính trên toàn diện.
  • Đa dạng đội ngũ cảnh sát trong cơ quan.  Không có lý do gì để loại trừ các ứng cử viên đầy triển vọng dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, v.v.
  • Thực hiện Chương trình Người kế nhiệm, đảm bảo mỗi vị trí luôn có hai nhân viên đủ tiêu chuẩn thay thế hay hỗ trợ cấp trên và nhằm bảo đảm nguồn nhân lực luôn sẵn sàng, và có chất lượng. Với sự gia nhập ngành tăng, anh Don sẽ thực hiện các chương trình cố vấn và các buổi đào tạo để đảm bảo rằng các cảnh sát viên được cung cấp công cụ và đào tạo cần thiết để phục vụ Precinct 5.